سیم لحیم آلیاژی از سرب و قلع است که برای لحیم کاری انواع قطعات الکترونیکی استفاده می شود. بر روی قرقره سیم لحیم دو عدد نوشته شده است مانند: 63/37 به این منظور است که سیم لحیم شما دارای 63 درصد قلع و 37 درصد سرب می باشد.

نمایش 9 24 36

سیم لحیم 0.8 میلی متر 100 گرم برند ACTIVITY

142,000 تومان
سیم لحیم 0.8 میلی متر یکی از انواع سیم‌های لحیم کاربردی است که در صنعت الکترونیک و تعمیرات مختلف مورد

سیم لحیم 0.8 میلی متر 100 گرم برند ASAHI

200,000 تومان
سیم لحیم آلیاژی از سرب و قلع است که برای لحیم کاری انواع قطعات الکترونیکی استفاده می شود. بر روی

سیم لحیم 0.8 میلی متر 100 گرم برند اطلس

200,000 تومان
سیم لحیم 0.8 میلی متر یکی از انواع سیم‌های لحیم کاربردی است که در صنعت الکترونیک و تعمیرات مختلف مورد

سیم لحیم 0.8 میلی متر 100 گرم برند ژرف

195,000 تومان
سیم لحیم 0.8 میلی متر یکی از انواع سیم‌های لحیم کاربردی است که در صنعت الکترونیک و تعمیرات مختلف مورد

سیم لحیم 0.8 میلی متر 100 گرم برند ژونگ شی

220,000 تومان
سیم لحیم 0.8 میلی متر یکی از انواع سیم‌های لحیم کاربردی است که در صنعت الکترونیک و تعمیرات مختلف مورد

سیم لحیم 0.8 میلی متر 250 گرم برند ACTIVITY

330,000 تومان
سیم لحیم 0.8 میلی متر یکی از انواع سیم‌های لحیم کاربردی است که در صنعت الکترونیک و تعمیرات مختلف مورد

سیم لحیم 0.8 میلی متر 250 گرم برند ASAHI

480,000 تومان
سیم لحیم آلیاژی از سرب و قلع است که برای لحیم کاری انواع قطعات الکترونیکی استفاده می شود. بر روی