ولوم نوعی مقاومت متغیر است که برای تغییر و کنترل از طریق چرخش ولوم می توان استفاده کرد.

نمایش 9 24 36

سرولوم پیچ دار مدل A01

8,300 تومان
سرولوم یکی از موارد مهم برای کنترل کردن آسان و راحت میزان حجم می باشد. شما وقتی یک ولوم را

سرولوم پیچ دار مدل A02

8,500 تومان
سرولوم یکی از موارد مهم برای کنترل کردن آسان و راحت میزان حجم می باشد. شما وقتی یک ولوم را

سرولوم پیچ دار مدل A03

8,800 تومان
سرولوم یکی از موارد مهم برای کنترل کردن آسان و راحت میزان حجم می باشد. شما وقتی یک ولوم را

سرولوم پیچ دار مدل A04

12,500 تومان
سرولوم یکی از موارد مهم برای کنترل کردن آسان و راحت میزان حجم می باشد. شما وقتی یک ولوم را

سرولوم پیچ دار مدل A05

16,000 تومان
سرولوم یکی از موارد مهم برای کنترل کردن آسان و راحت میزان حجم می باشد. شما وقتی یک ولوم را

کلید ولوم معمولی 1K

13,000 تومان
کلید ولوم یک قطعه الکترونیکی است که برای تنظیم ولوم یا حجم صدا در یک دستگاه صوتی مانند رادیو، تلویزیون،

کلید ولوم معمولی 500 اهم

11,000 تومان
کلید ولوم یک قطعه الکترونیکی است که برای تنظیم ولوم یا حجم صدا در یک دستگاه صوتی مانند رادیو، تلویزیون،

ولوم معمولی 500 کیلو اهم

8,500 تومان
ولوم نوعی مقاومت متغیر که در مدارات الکترونیکی و الکتریکی کاربرد بسیار دارد. با کمک ولوم می توانیم جریانی که