هر موتوری نیاز به یک بخش دارد که بتواند آن موتور را در جهت درست هدایت کند همچنین انتخاب ملخ درست باید طبق دور موتور و قدرت موتور باشد.

در حال نمایش 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

ملخ پروازی 2 پر سایز 40 میلی متر

1,000 تومان
توجه: این محصول دارای رنگ بندی می باشد و به صورت شانسی برای شما ارسال می شود.

ملخ پروازی 2 پر سایز 64 میلی متر

تومان
توجه: این محصول دارای رنگ بندی می باشد و به صورت شانسی برای شما ارسال می شود.

ملخ پروازی 3 پر سایز 64 میلی متر

1,000 تومان
توجه: این محصول دارای رنگ بندی می باشد و به صورت شانسی برای شما ارسال می شود.

ملخ پروازی 4 پر سایز 40 میلی متر

10,000 تومان
توجه: این محصول دارای رنگ بندی می باشد و به صورت شانسی برای شما ارسال می شود.

ملخ پروازی 4 پر سایز 64 میلی متر

1,000 تومان
توجه: این محصول دارای رنگ بندی می باشد و به صورت شانسی برای شما ارسال می شود.

ملخ پروازی 5 پر سایز 64 میلی متر

تومان
توجه: این محصول دارای رنگ بندی می باشد و به صورت شانسی برای شما ارسال می شود.