ماژول های گاز دارای سنسوری هستند که به گاز های مختلف حساس است. هر سری از ماژول های گاز، به یک گاز حساس هستند به طور مثال ماژول گاز MQ-2 به دود و گاز حساس است.

هیچ محصولی یافت نشد.