سنسور های گاز برای این به وجود آمدند که گاز های اطراف ما را شناسایی و به ما هشدار دهند. یکی از معروف ترین سری سنسور های گاز می توان به MQ اشاره کرد. هر یک از سنسور های گاز حساس به یک نوع گاز خاص هستند به طور مثال سنسور MQ-2 حساس به دود و برخی گاز ها است.

نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

سنسور گاز الکل MQ-3

تومان
سنسور MQ-3 حساس به گاز های الکل، بنزین و اتانول است.

سنسور گاز متان و طبیعی MQ-4

تومان
سنسور MQ-4 حساس به گاز های گاز طبیعی، متان، شهری است.

سنسور گاز و دود MQ-2

تومان
سنسور MQ-2 حساس به گاز های LPG، بوتان، دود، الکل، پروپان، هیدروژن است.