روش های ارسال کالا

شما پس از سفارش محصول در سایت، در صفحه تسویه حساب برای ارسال کالا چند گزینه وجود دارد:

1- پست پیشتاز: ارسال کالا با پست پیشتاز معمولا از 48 الی 72 ساعت زمان می برد تا کالا ارسال شود و به دست شما برسد.

2- تیپاکس: ارسال مرسوله با تیپاکس معمولا از 24 الی 48 ساعت زمان می برد تا کالا ارسال شود و به دست شما برسد.

3- باربری: برای استان های دور و وزن بالای کالا بسیار گزینه ی مناسبی است و معمولا از 48 الی 72 ساعت زمان می برد تا بسته به دست شما برسد.

4- ارسال با پیک(فقط تهران): اگر شما در تهران سکونت دارید و عجله برای رسیدن مرسوله را دارید می توانید از این گزینه استفاده نمایید.

 

نکاتی برای سفارش مرسوله:

شما اگر از ساعت 09:00 الی 13:00 ثبت سفارش را انجام دهید و ارسال با پست را انتخاب نمایید در همان روز مرسوله شما به پست داده می شود اما اگر از ساعت 14:00 به بعد ثبت سفارش کنید مرسوله شما در روز بعد به پست داده می شود و دلیل این کار این است که نمایندگی های پست تا ساعت 14:00 باز می باشند.

اگر ثبت سفارش را از ساعت 09:00 الی 18:00 انجام بدهید و در صفحه تسویه حساب یکی از گزینه های ارسال تیپاکس، باربری و پیک(فقط تهران) را انتخاب نمایید در همان روز برای شما بسته ارسال می شود اما اگر از ساعت 19:00 به بعد ثبت سفارش را انجام دهید مرسوله شما روز بعد ارسال می شود.